شنبه 27 دی 1399

ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
کمیته صنعت و سرمایه‌گذاری
دبیر کمیته صنعت و سرمایه گذاری:
خانم دکتر عاطفه صحرایی
 
مدیر کمیته صنعت و سرمایه گذاری:
جناب آقای مهندس محمدرضا اکبری
 
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت:
جناب آقای دکتر منظم
 
معاون دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت:
جناب آقای دکتر فریدی مجیدی
 
مسئول گروه تجاری‌سازی، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت:
جناب آقای دکتر موذنی