منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : شرکت فرآورده بافت ایرانیان شماره ثبت : 411915
حوزه فعالیت : آلوگرافت های پیوندی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : دکتر سید امیر حسین توکلی
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : MBA Powder
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Pericardium Membrane
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Bone
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Tendon
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Fascia Lata
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Collagen Gel
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Amniotic Membrane
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Acellular Dermis
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : Cartilage
کاربرد : پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ