منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : همانندسازبافت کیش شماره ثبت : 5094
حوزه فعالیت : مهندسی بافت نام و نام خانوادگی مدیرعامل : سعید بیان الحق
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : غضروف
کاربرد : جراحی های دندانپزشکی و ENT (گوش و حلق و بینی)
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان و دندانپزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : آمنی پچ
کاربرد : بیماری های قرنیه- بیماری های ملتحمه- نکرکتومی- جراحی عمومی-جراحی عمومی
کاربران و مشتریان اصلی :جراحان مختلف
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389

محصول 3
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : مینیسک
کاربرد : جراحی های تعویض مینیسک
کاربران و مشتریان اصلی :جراحان ارتوپدی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : تاندون و لیگامان
کاربرد : جراحی های ترمیم تاندون
کاربران و مشتریان اصلی :جراحان ارتوپدی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : بیوایمپلنت های قلبی عروقی
کاربرد : جراحی های قلب و دریچه
کاربران و مشتریان اصلی :جراحان قلب
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389

محصول 6
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : بیوایمپلنت های پوششی
کاربرد : جراحی های دندانپزشکی و ENT (گوش و حلق و بینی)
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان و دندانپزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : بیوایمپلنت های استخوانی
کاربرد : جراحی های ارتوپدی و دندانپزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکان و دندانپزشکان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ