منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : گازهای صنعتی دلوار افزار شماره ثبت : 192406
حوزه فعالیت : تولید اکسیژن، نیتروژن و آرگون به صورت مایع و گاز جهت مصارف صنعتی و طبی و تجهیزات ثابت و مخازن ذخیره و ملحقات جهت موارد فوق نام و نام خانوادگی مدیرعامل : ایرج قربانی
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : سرویس های بیمارستان
کاربرد : سیستم های جانبی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : در حال اقدام
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : گاز N2O
کاربرد : بیهوشی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق عمل
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1395
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : سیلندر اکسیژن گازی
کاربرد : سیستم‌های تنفسی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها - درمانگاه ها - اورژانس
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1391
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : هلیوم مایع
کاربرد : MRI
کاربران و مشتریان اصلی : MRI بیمارستانی و رادیولژی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1395
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : اکسیژن مایع و گاز
کاربرد : سیستم‌های تنفسی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار : 1384
دانلودکاتالوگ