منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : تالی ژن پارس شماره ثبت : 43513
حوزه فعالیت : زیست فناوری نام و نام خانوادگی مدیرعامل : کیوان بهشتی مآل
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت Arylesterase Assay Kit
کاربرد : بررسی فعالیت آریل استرازی سرم بیماران
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها / دانشگاه ها / مرhکز تحقیقاتی و کارخانجات دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 2
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت Paraoxonase Assay Kit
کاربرد : سنجش فعالیت آنزیم پاراکسوناز
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها / دانشگاه ها / مراکز تحقیقاتی و کارخانجات دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 3
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت استخراج پلاسمید
کاربرد : جداسازی سریع پلاسمیدها از سلول های باکتریایی
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها / دانشگاه ها / مرکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 4
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت استخراج RNA
کاربرد : استخراج RNA ازسلول های مختلف
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها / دانشگاه ها / مرکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : دستگاه Taliregulator
کاربرد : توانبخشی و فیزیوتراپی
کاربران و مشتریان اصلی :مراکز فیزیوتراپی، توانبخشی، بیمارستان ها، مراکز طب کار و طب ورزشی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 6
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت Real Time PCR برای تشخیص ویروس های HBV, HCV, CMV
کاربرد : تشخیص ویروس های HBV, HCV, CMV
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه های تشخیص طبی و بیمارستان ها
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 7
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت استخراج DNA
کاربرد : تشخیص انواع میکروارگانیسم ها و استخراج DNA از سلول های مختلف
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 8
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت های رنگ آمیزی گرم و اسپور
کاربرد : شناسایی میکروسکوپی باکتری ها
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : محیط کشت های بیوشیمیایی
کاربرد : تشخیص انواع میکروارگانیسم ها
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 10
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : محیط کشت های مایع و جامد آماده مصرف میکروبیولوژی
کاربرد : تشخیص انواع میکروارگانیسم ها
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 11
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : محیط کشت خون تالینیدا
کاربرد : کشت باکتری های موجود در خون
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه های تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 12
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : کیت سنجش پروتئین
کاربرد : سنجش انواع پروتئین
کاربران و مشتریان اصلی :آزمایشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و کارخانجات مواد غذایی و دارویی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 13
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : دستگاه Tali Gel Doc
کاربرد : مشاهده و ثبت تصویر از DNA تکثیر شده در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها ، آزمایشگاه های تحقیقاتی و پژوهشی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100% زمان ورود محصول به بازار :

محصول 14
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : عصاره مخمر
کاربرد : مواد غذایی، محیط کشت های میکروبیولوژی، مکمل غذایی دام و طیور
کاربران و مشتریان اصلی :کارخانجات مواد غذایی، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :