منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : نوآوری زیستی گویا شماره ثبت : 17400
حوزه فعالیت : تجهیزات پزشکی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : مریم متینی زاده
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Pen - Strep
کاربرد : آنتی بیوتیک و ضد قارچ جهت جلوگیری از آلودگی باکتریایی و قارچی کشت سلولی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : VitaSperm TM
کاربرد : جهت شستشو و جداسازی اسپرم انسانی در تکنیک های درمان ناباروری (IVF , ICSC)
کاربران و مشتریان اصلی :مراکز ناباروری
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1392
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : WFI DD H2O
کاربرد : آب خالص جهت مصارف کشت سلولی و بیولوژی مولکولی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Fetal Bovine Serum (FBS)
کاربرد : به عنوان مکمل رشد سلول ها در محیط کشت های پایه که نیاز به سرم دارند
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1390
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : TBS (1X)
کاربرد : محلول بافری جهت شستشو کشت سلولی و کاربردهای بیولوژی مولکولی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : PBS (1X)
کاربرد : محلول بافری جهت شستشو کشت سلولی و کاربردهای بیولوژی مولکولی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Antibiotic - Antimycotic Solution
کاربرد : آنتی بیوتیک و ضد قارچ جهت جلوگیری از آلودگی باکتریایی و قارچی کشت سلولی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : DIMETHYL Sulfoxide (DMSO)
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : HEPES
کاربرد : تنظیم کننده سیستم بافری و حفظ PH محیط کشت
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 10
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Trypan Blue
کاربرد : رنگ آمیزی سلول ها جهت تعیین سلول های مرده و درصد سلول های زنده
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 11
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : MEM Vitamin Solution
کاربرد : به عنوان مکمل رشد و تکثیر سلول ها به کشت سلول اضافه می شود. + Men Vitamin
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 12
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : MEM Amino Acids Solution
کاربرد : به عنوان مکمل رشد و تکثیر سلول ها به کشت سلول اضافه می شود. + Men Vitamin
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 13
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : GlutaClon TM (L-Alany-Glutamin
کاربرد : به عنوان مکمل رشد و تکثیر سلول ها به کشت سلول اضافه می شود. + Men Vitamin
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 14
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : L-glutamine
کاربرد : به عنوان مکمل رشد و تکثیر سلول ها به کشت سلول اضافه می شود. + Men Vitamin
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 15
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Trypsin-EDTA (1X) 0.05%
کاربرد : محلول آنزیمی جهت جداسازی و کندن سلول های چسبنده از بستر کشت و همچنین تفکیک سلول ها از یکدیگر
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 16
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : HBSS (Hanks)
کاربرد : شستشوی سلول های خونی و انواع دیگر سلول ها و محیط بافری جهت نگهداری موقت انواع سلول ها
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 17
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : CHOCLON TM
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های نوترکیب به صورت سوسپانسیون بدون نیاز به سرم حیوانی
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1391
دانلودکاتالوگ

محصول 18
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : IMDM Medium
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 19
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Opti-MEM
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 20
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : Ham's F-10 Nutrient Mixture
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 21
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : F-12 Nutrient Mixture (Ham)
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 22
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : a-MEM
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 23
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : MEM Medium
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 24
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : DMEM/F12
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 25
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : DMEM
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در intro
کاربران و مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388
دانلودکاتالوگ

محصول 26
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : RPMI 1640
کاربرد : کشت (رشد و تکثیر) انواع سلول های جانوری و انسانی در invitro
کاربران و مشتریان اصلی :مشتریان اصلی :شرکتهای داروسازی - مراکز تحقیقاتی - دانشگاههای تحصیلات تکمیلی - آزمایشگاههای تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1388