منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : پارس سینا یاخته شماره ثبت : 463848
حوزه فعالیت : سایر موارد نام و نام خانوادگی مدیرعامل : محمد مهدی نادری
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : سوزن جدید بیوپسی از جنین
کاربرد : کاهش صدمات وارده به جنین و بهبود بازده ابستنی
کاربران و مشتریان اصلی :مراکز درمان ناباروری
میزان ساخت داخلی (درصد) : 60 درصد زمان ورود محصول به بازار : آبان 93
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : اسپرم منجمد گوسفند
کاربرد : کمک به برنامه اصلاح نژادی صنعت پرورش گوسفند
کاربران و مشتریان اصلی :دامداری های صنعتی و غیر صنعتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 80 درصد زمان ورود محصول به بازار : مهر 95
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : جنین منجمد تعیین جنسیت شده گاو
کاربرد : تهیه بانک سلول های جنسی و جنین حیوانات
کاربران و مشتریان اصلی :دامداری های صنعتی و غیر صنعتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 80 درصد زمان ورود محصول به بازار : پاییز 95
دانلودکاتالوگ