منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : گز سکه شماره ثبت : 5301
حوزه فعالیت : تولید گز و محصولات مرتبط و مکمل آن نام و نام خانوادگی مدیرعامل : محمد گوهریان
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : گز آنتی اکسیدان
کاربرد : تغذیه
کاربران و مشتریان اصلی :تغذیه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : پشمک بدون قند پروبیوتیک (سین بیوتیک)
کاربرد : تغذیه
کاربران و مشتریان اصلی :تغذیه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : شیرین کننده پروبیوتیک
کاربرد : تغذیه
کاربران و مشتریان اصلی :تغذیه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : عسل پروبیوتیک
کاربرد : غنی شده با باکتری های باسیلیس کواگولانس
کاربران و مشتریان اصلی :تغذیه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : پشمک بدون شکر
کاربرد : شیرین شده با استویا
کاربران و مشتریان اصلی :تغذیه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : گز غنی شده با ویتامین و املاح (ویتامینه)
کاربرد : تغذیه
کاربران و مشتریان اصلی :تغذیه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : گز سین بیوتیک
کاربرد : هم پروبیوتیک و هم پریبیوتیک است
کاربران و مشتریان اصلی :همه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 500 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : گز بدون شکر
کاربرد : برای بیماران دیابتی ، شیرین شده با گیاه استویا
کاربران و مشتریان اصلی :همه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : دارو، موادغذایی و اقلام مصرفی نام محصول : گز پروبیوتیک (پروگز)
کاربرد : شیرینی برای عموم
کاربران و مشتریان اصلی :همه
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ