منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : فناوران نانو مقیاس شماره ثبت : 237986
حوزه فعالیت : ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و نانویی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : نادر نادری
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : نانو الیاف پلیمری و سرامیکی
کاربرد : فیلترها، زخم پوش، مهندسی بافت پوست، ترمیم استخوان، نانو کامپوزیت ها، خود تمیز شوندگی و ...
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : سال1392
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : منبع تغذیه ولتاژ بالا HV50 OV
کاربرد : در فناوری نانو ( الکتروریسی، ...) برق و الکترونیک ( پلاریزسیون، پلاسما،...) و صنایع دفاعی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : سال1391
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : منبع تغذیه ولتاژ بالا HV35 DRC
کاربرد : در فناوری نانو ( الکتروریسی، ...) برق و الکترونیک ( پلاریزسیون، پلاسما،...) و صنایع دفاعی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : سال1394
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : منبع تغذیه ولتاژ بالا HV35 OC
کاربرد : در فناوری نانو ( الکتروریسی، ...) برق و الکترونیک ( پلاریزسیون، پلاسما،...) و صنایع دفاعی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : سال1391
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : منبع تغذیه ولتاژ بالا HV35 OV
کاربرد : در فناوری نانو ( الکتروریسی، ...) برق و الکترونیک ( پلاریزسیون، پلاسما،...) و صنایع دفاعی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : سال1391
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : الکتروفورز موئینه
کاربرد : آنالیز غذا، آنالیز داروها، بیوآنالیز، آنالیز آلودگی های محیط، آنالیز نانو مواد
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه تشخیص طبی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 90 درصد زمان ورود محصول به بازار : سال1392
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : الکتروریس دو پمپ
کاربرد : پزشکی، دارویی، بیولوژیکی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 درصد زمان ورود محصول به بازار : سال1393
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : الکتروریس نازل دار آزمایشگاهی
کاربرد : پزشکی، دارویی، بیولوژیکی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 درصد زمان ورود محصول به بازار : سال1390
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : پمپ سرنگی SP2000
کاربرد : تزریق سلولی، تزریق کنترل شده دارو، تزریق کنترل شده واکنشگر به داخل راکتور
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 درصد زمان ورود محصول به بازار : سال 1391
دانلودکاتالوگ

محصول 10
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : پمپ سرنگی SP1000
کاربرد : تزریق سلولی، تزریق کنترل شده دارو، تزریق کنترل شده واکنشگر به داخل راکتور
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 درصد زمان ورود محصول به بازار : سال 1390
دانلودکاتالوگ