منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : توسعه صنایع تصویربرداری پرتونگار پرشیا شماره ثبت : 377090
حوزه فعالیت : ساخت دستگاه های پزشکی و کمک تشخیصی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : محمد رضا آی
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : گاما پروب (دو پروب) (SURGEOGUIDE II)
کاربرد : تشخیص سلول های سرطانی در انسان و حیوان در حوزه تحقیقاتی می توان از این دستگاه در تحقیقات رادیو دارویی استفاده کرد
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکی هسته ای و جراحان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 93/10
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : گاما پروب (یک پروب) (SURGEOGUIDE II)
کاربرد : تشخیص سلول های سرطانی در انسان و حیوان در حوزه تحقیقاتی می توان از این دستگاه در تحقیقات رادیو دارویی استفاده کرد
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکی هسته ای و جراحان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 93/10
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : دستگاه تصویربرداری اسپکت حیوانی با رزولوشن بالا(HiReSPECT )
کاربرد : تصویربرداری پزشکی هسته ای حیوانات کوچک
کاربران و مشتریان اصلی :مراکز تحقیقاتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 91/07
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : دوربین گاما دستی( SERGEOSIGHT )
کاربرد : تصویربرداری از بافت های سرطانی ارگان های کوچک به روش پزشکی هسته ای
کاربران و مشتریان اصلی :پزشکی هسته ای و جراحان
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 94/5
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : تست تنفسی اوره(HeliGuide)
کاربرد : تشخیص هلیکوباکتری داخل معده
کاربران و مشتریان اصلی :متخصصین گوارش و مراکز پزشکی هسته ای و آزمایشگاه ها
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 93/10
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : اسپکت قلبی(RoboSPECT)
کاربرد : تصویربرداری عملکردی از قلب
کاربران و مشتریان اصلی :متخصصین پزشکی هسته ای
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 94/02/01
دانلودکاتالوگ