منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : نوآوران رباتیک و پزشکی سینا شماره ثبت : 475044
حوزه فعالیت : رباتیک در پزشکی (آموزش، پژوهش و بالین) نام و نام خانوادگی مدیرعامل : علیرضا میرباقری
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : مولاژ آموزش تزریقات وریدی و نمونه گیری خون
کاربرد : آموزش تزریقات وریدی و نمونه گیری خون
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش مهارتهای بالینی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1392
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : مولاژ آموزش تزریقات نخاعی اسپاینال و اپیدورال
کاربرد : آموزش تزریقات نخاعی اسپاینال و اپیدورال
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش مهارتهای بالینی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1392
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : سیمولاتور تزریقات نخاعی (ال پی سیم)
کاربرد : آموزش تزریقات نخاعی در محیط حقیقت مجازی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش مهارتهای بالینی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 50 زمان ورود محصول به بازار : 24
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : سیمولاتور جراحی لاپاروسکوپی سیناسیم
کاربرد : آموزش جراحی لاپاروسکوپی در محیط حقیقت مجازی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش روشهای نوین جراحی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1392
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ربات دستیار جراح در جراحی لاپاروسکوپی (نمونه آموزشی)
کاربرد : نگهداری و هدایت هوشمند لنز لاپاروسکوپی حین جراحی
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش روشهای نوین جراحی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1389
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ربات جراح سینا (نمونه آموزشی)
کاربرد : جراحی رباتیک از راه دور با بازخورد نیرو
کاربران و مشتریان اصلی :دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزش روشهای نوین جراحی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 1394
دانلودکاتالوگ