منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : ذهن پویا فن آوری برتر آستانه دانش شماره ثبت : 31757
حوزه فعالیت : مواد شیمیایی و دارویی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : نجمیه آستانه
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : سفید کننده لباس
کاربرد : سفید کننده لباس بدون عوارض تنفسی و پوستی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها و درمانگاه ها مراکز بهداشتی و درمانی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 درصد زمان ورود محصول به بازار : 12ماه
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : ضد عفونی کننده و جرم گیر سطوح فلزی بدون عوارض پوستی و تنفسی
کاربرد : ضد عفونی کننده و پاک کننده هم زمان سطوح فلزی بدون عوارض تنفسی و پوستی و عدم ایجاد گاز های سمی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها درمانگاه ها و مراکز بهداشتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100درصد زمان ورود محصول به بازار : 12 ماه
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : ضد عفونی کننده و جرم گیر سطوح سنگی بدون عوارض پوستی و تنفسی
کاربرد : ضد عفونی کننده و پاک کننده هم زمان سطوح سنگی بدون عوارض تنفسی و پوستی و عدم ایجاد گاز های سمی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها درمانگاه ها و مراکز بهداشتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100درصد زمان ورود محصول به بازار : 12 ماه
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : سایر موارد نام محصول : ضد عفونی کننده و جرم گیر سرامیک بدون عوارض پوستی وتنفسی
کاربرد : ضد عفونی کننده و پاک کننده هم زمان سطوح سرامیکی بدون عوارض تنفسی و پوستی و عدم ایجاد گاز ها ی سمی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها درمانگاه ها و مراکز بهداشتی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100درصد زمان ورود محصول به بازار : 12ماه
دانلودکاتالوگ