منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
نام شرکت : ساغر فن پارس شماره ثبت : 10685
حوزه فعالیت : تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی نام و نام خانوادگی مدیرعامل : ساسان ساغریچیان
اطلاعات محصول
محصول 1
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : تورنیکه دیجیتال
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق های عمل، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی (بخش ارتوپدی)
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 2
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : تورنیکه دوبل پنومات
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق های عمل، بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی (بخش ارتوپدی)
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 3
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن سانترال بیمارستانی
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :بیمارستان ها و مراکز درمانی مجهز به سیستم وکیوم مرکزی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 4
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن پزشکی 76lpm
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق عمل در بیمارستان ها و مراکز درمانی (و لیپوساکشن)
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 5
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن پزشکی 60lpm
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق عمل در بیمارستان ها و مراکز درمانی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 94/11
دانلودکاتالوگ

محصول 6
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن پزشکی 38lpm
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق های مراقبت های ویژه در بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 94/11
دانلودکاتالوگ

محصول 7
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن پزشکی 22lpm
کاربرد : حوزه پزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :اتاق های مراقبت های ویژه، درمانگاه ها، منازل جهت مراقبت در منزل
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار :
دانلودکاتالوگ

محصول 8
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن تمام اتوماتیک دندانپزشکی سانترال
کاربرد : حوزه دندانپزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :دندانپزشکان، دانشکده ها و کلینیک های ویژه دندانپزشکی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 92/07
دانلودکاتالوگ

محصول 9
دسته محصول : کالا و تجهیزات نام محصول : ساکشن تمام اتوماتیک دندانپزشکی TC2000
کاربرد : حوزه دندانپزشکی
کاربران و مشتریان اصلی :دندانپزشکان، دانشکده ها و کلینیک های ویژه دندانپزشکی
میزان ساخت داخلی (درصد) : 100 زمان ورود محصول به بازار : 92/06
دانلودکاتالوگ