دو شنبه 26 آذر 1397
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
کمیته فناوری
تركيب اعضای کميته فناوری چهارمین فن بازار ملی سلامت به شرح زير است:
 
دبیر کمیته فناوری:
 
جناب آقای دکتر موذنی، مسئول گروه تجاری‌سازی مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 
رديف نام سمت
1 جناب آقای دکتر کریمی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران             
2 جناب آقای دکتر صحراییان معاون تحقیقات وفناوری 
3 جناب آقای دکتر بیگلر معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی
4 جناب آقای دکتر دلاوری معاون بهداشتی
5 جناب آقای دکتر سهراب‌پور معاون آموزشی
6 جناب آقای دکتر کبریایی‌زاده هیئت علمی
7 جناب آقای دکتر شریف‌زاده رییس دانشکده داروسازی
8 جناب آقای دکتر سرکار هیئت علمی
9 جناب آقای دکتر ساری رییس دانشکده بهداشت
10 جناب آقای دکتر رضایی معاون درمان
11 جناب آقای دکتر بیگلری رییس انستیتو پاستور
12 جناب آقای دکتر نفیسی رییس دانشکده پزشکی
13 جناب آقای دکتر احمدیان رییس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی
14 جناب آقای دکتر منظم مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
15 جناب آقای دکتر فاضلی مدیر تحقیق و توسعه شرکت زیست دارو دانش
16 جناب آقای دکتر آی مدیرعامل شرکت پرتونگار پرشیا
17 جناب آقای دکتر رحیم‌نیا مدیر برنامه‌ریزی مالی
18 جناب آقای دکتر خویی رییس مرکز رشد فرآورده‌های دارویی
19 جناب آقای دکتر عرب علی بیک  رییس مرکز رشدفناوری اطلاعات سلامت 
20 جناب آقای دکتر سلمانی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی
21 سرکارخانم دکترحاجی‌محمودی معاون غذا و دارو   
22 جناب آقای دکتر درکوش مدیر دفتر ثبت اختراعات و ابداعات
23 جناب آقای دکتر رضایی زاده رییس مرکز رشد طب و داروسازی سنتی و فرآورده‌های طب
24 سرکار خانم دکتر جعفرزاده رییس مرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی
25 سرکار خانم دکتر نیک فر مدیر امور تحقیقات و فناوری
26 جناب آقای دکتر امینی مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه 
28 جناب آقای دکتر قهرمانی معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
29 جناب آقای دکتر انصاری معاون پژوهشی دانشکده توانبخشی
30 جناب آقای دکتر مرآت معاون پژوهشی پژوهشکده گوارش و کبد
31 جناب آقای دکتر شباب معاون اجرایی معاونت درمان
32 جناب آقای دکتر صدرایی رییس گروه تخصصی سلامت محیط و کار معاونت بهداشت
33 سرکار خانم دکتر ناصری معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
34 سرکار خانم دکتر مهرداد معاون پژوهشی پژوهشگاه غدد درون‌ریز و متابولیسم
35 جناب آقای حسینی مدیر امور حقوقی
36 جناب آقای دکتر فریدی مجیدی معاون دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 
37 جناب آقای دکتر نگاهداری رییس دبیرخانه دائمی فن بازار ملی سلامت
38 جناب آقای دکتر شمشیری مدیر ارتباطات و کاربرد نتایج تحقیقات
39 جناب آقای دکتر علیزاده مدیر گروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
40 جناب آقای دکتر وطن پور مدیرکل دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تخقیقات و فناوری وزارت بهداشت
41 جناب آقای دکتر طباطبایی مدیر فناوری در بخش بین‌الملل
42 جناب آقای دکتر امانی هیئت علمی
43 جناب آقای دکتر امین معاون پژوهشی مرکز تحقیقات دارو