دو شنبه 26 آذر 1397
ورود اعضا
نام کاربری
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
کميته اجرايی

اعضای کميته اجرايی چهارمین همايش و فن‌بازار ملی فناوری سلامت به شرح زير است:

دبیر کمیته اجرایی:

جناب آقای دکتر رضا فریدی مجیدی، معاون مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت 

 

رديف نام سمت
1   جناب آقاي دكتر منظم مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت
2  جناب آقاي دكتر نگاهداری رییس دبیرخانه دائمی فن بازار ملی سلامت
3  جناب آقاي دكتر طباطبایی مدیر فناوری در بخش بین‌الملل
4 جناب آقای دکتر امانی هیئت علمی 
5 سرکار خانم دکتر شاهنده کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت دفتر توسعه فناوری
6 سرکار خانم  سلطانی اعضای کمیته
7 سرکار خانم سلیمانی تبار اعضای کمیته
8 سرکار خانم علیزاده اعضای کمیته
9 سرکار خانم ظفر اعضای کمیته
10 سرکار خانم شریفی اعضای کمیته
11 سرکار خانم شعبانی اعضای کمیته
12 سرکار خانم  جوادی اعضای کمیته
13 سرکار خانم خیراللهی اعضای کمیته