منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

اعضای کميته علمی دومین همايش و فن بازار ملی سلامت

ردیف

نام ونام خانوادگی

مسئولیت

1

دكتر مسعود یونسیان

معاون پژوهشی دانشگاه

2

دكتر عليرضا احمديان

رئيس دانشكده فناوري‌هاي نوين

3

دکتر بابک نگاهداری

عضو هئیت علمی دانشکده فناوری‌های نوین 

4

دکتر محمدرضا منظم

مدیر دفتر همکاری دانشگاه، صنعت و جامعه

5

دكتر حسين رضايي‌زاده

 رئيس دانشكده طب سنتي

6

دكتر رامين رحيم‌نيا

مدير برنامه‌ريزي منابع مالي دانشگاه

7

دكتر فريد عابدين دركوش

 مدير دفتر ثبت اختراعات و ابداعات

8

دكتر سعيد سركار

رئيس مركز رشد لوازم و تجهيزات پزشكي دانشگاه

9

دكتر حميد خوئي

رئيس مركز رشدفناوري فرآورده‌هاي دارويي دانشگاه

10

دكتر حجت زراعتي

رئيس مركز رشد فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه

11

دكتر طاهره جعفر‌زاده

رئيس مركز رشد مواد و تجهيزات دندانپزشكي

12

دكتر شريف‌زاده

رئيس مركز رشد طب سنتي و گياهان دارويي

13

مهندس سيدمجتبي‌معظمي

 مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري تجهيزات پزشكي

14

دكتر محمدرضا آي

 مدير عامل شركت توسعه صنايع پرتونگار پرشيا

15

دكتر محمدرضا فاضلي

مسئول توسعه و تحقيقات شركت زيست‌دارو دانش

16

خانم ژاله

نماینده دفتر حقوقی