منوی سايت
ورود اعضا
پست الکترونیکی
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

اعضای کميته اجرايي دومین همايش و فن بازار ملی سلامت

ردیف

نام ونام خانوادگی

مسئولیت

1

دكتر محمدرضا منظم

رئیس ستاد برگزاری

2

دکتر بابک نگاهداری

رئیس دبیرخانه دائمی 

3

دكتر عليرضا احمديان

عضو كميته اجرايي

4

دکتر علیرضا پارساپور

رئیس کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات

5

محمد تیموری

دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات

6

دکتر پروین پاسالار

رئیس کمیته دانشجویی

7

دکتر سالار ارزیده

دبیر کمیته دانشجویی

8

دكتر عليزاده

رئیس كميته مميزي شركت هاي دانش بنيان

9

دکتر اکبر احمدی  

رئیس کمیته پشتیبانی

10

دکتر رضا فریدی مجیدی

عضو کمیته اجرایی

11

دکتر محسن امین

عضو كميته اجرايي

12

دکتر حسین قنبری

عضو كميته اجرايي

13

خانم همتی

عضو كميته اجرايي

14

مهدي كنگاور نظري

عضو كميته اجرايي

15

دكتر اسماعيل صدرالديني

عضو كميته اجرايي

16

سیده مریم کاظمی

عضو كميته اجرايي

17

جواد ملکوتی‌خواه

مسئول نشریه

18

احمد سلطانی

عضو كميته اجرايي

19

حامد ابراهیمی

عضو كميته اجرايي

20

دکتر آرام تیرگر

عضو كميته اجرايي

21

دکتر اکبر غلامپور

عضو كميته اجرايي

22

دکتر حبیب غزنوی

عضو كميته اجرايي

23

دکتر حسین قدیری هروانی

عضو كميته اجرايي

24

دکتر حمیدرضا فتاح

عضو كميته اجرايي

25

دکتر سامان احمد نصرالهی

عضو كميته اجرايي

26

دکتر سروش

عضو كميته اجرايي

27

 دکتر سید حسان الدین عباسی

عضو كميته اجرايي

28

دکتر عباس عبدالهی

عضو كميته اجرايي

29

دکتر عباس کبریایی‌زاده

عضو كميته اجرايي

30

دکتر محمد نادری‌زاده

عضو كميته اجرايي

31

دکتر محمدعلی مظلومی

عضو كميته اجرايي

32

دکتر مسعود کرمی

عضو كميته اجرايي

33

دکتر مهدی شریف الحسینی

عضو كميته اجرايي

34

دکتر نوید گودرزی

عضو كميته اجرايي

35

دکتر علیرضا وطن‌آرا

عضو كميته اجرايي

36

مهندس سجاد غفوریان

عضو كميته اجرايي

37

آقای مهندس عبدی

عضو كميته اجرايي

38

دکتر ابوالفضل اعظمی

عضو كميته اجرايي

39

محمد شهباز سردرود

عضو كميته اجرايي

40

مهندس سید محمد هادی خالقی

عضو كميته اجرايي

41

مهندس علی اکبر اسماعیلی رنجبر

عضو كميته اجرايي

42

مهندس فرهاد بیات

عضو كميته اجرايي

43

مهندس محمد امین یونسی هروی

عضو كميته اجرايي

44

دکتر وحید خوری

عضو كميته اجرايي

45

دکتر پوریا گیل

عضو كميته اجرايي

46

دکتر حامد بیگلری

عضو كميته اجرايي

47

دکتر باسخی

عضو كميته اجرايي

48

  دکتر حبیب نیکوکار

عضو كميته اجرايي

49

دکتر رضا انتظاری

عضو كميته اجرايي

50

دکتر سعید ناظمی

عضو كميته اجرايي

51

دکتر طایفه

عضو كميته اجرايي

52

دکتر علیزاده

عضو كميته اجرايي

53

دکتر فاضل نصوحی پور

عضو كميته اجرايي

54

دکتر محمدتقی احمدیان

عضو كميته اجرايي

55

دکتر محمدرضا میرزایی

عضو كميته اجرايي

56

دکتر مسعود ریسمان چیان

عضو كميته اجرايي

57

دکتر هاشم منتصری

عضو كميته اجرايي

58

سمیرا بیاتی سیر

عضو كميته اجرايي

59

دکتر نبی اله ابوالفتحی

عضو كميته اجرايي

60

دکتر هادی حسن‌زاده

عضو كميته اجرايي

61

خانم اعظمی

عضو كميته اجرايي

62

افسون ثابت‌پور

عضو كميته اجرايي

63

الهام اسدی اهوازی

عضو كميته اجرايي

64

مهندس محمد مهدی بانشی

عضو كميته اجرايي

65

دکترالهام صیدالی

عضو كميته اجرايي

66

ثریا زارعی

عضو كميته اجرايي

67

 دکتر آزاده شعبانی

عضو كميته اجرايي

68

دکتر الهام جعفری

عضو كميته اجرايي

69

دکتر خندان شاهنده

عضو كميته اجرايي

70

دکتر سما بیطرفان

عضو كميته اجرايي

71

دکتر کبری رستمی‌زاده

عضو كميته اجرايي

72

خانم دکتر مهربانی

عضو كميته اجرايي

73

دکتر نیاز محمدزاده هنرور

عضو كميته اجرايي

74

راضیه شیرینی

عضو كميته اجرايي

75

سعیده سلطانی

عضو كميته اجرايي

76

سمیرا اصغری

عضو كميته اجرايي

77

سمیرا بی سیر

عضو كميته اجرايي

78

شمیلا نزهتی

عضو كميته اجرايي

79

فاطمه امیرنژاد

عضو كميته اجرايي

80

فاطمه خیراللهی

عضو كميته اجرايي

81

فرشته محمدی جهانی

عضو كميته اجرايي

82

مائده فردوسی

عضو كميته اجرايي

83

محبوبه روضه

عضو كميته اجرايي

84

محبوبه محمدی

عضو كميته اجرايي

85

معصومه عسگری

عضو كميته اجرايي

86

مهسا صادقی

عضو كميته اجرايي

87

مهندس زهرا خداکرمی فرد

عضو كميته اجرايي

88

مهندس ملیحه زنگوئی

عضو كميته اجرايي

89

مینا مومنی‌نژاد

عضو كميته اجرايي

90

هانیه رجبی

عضو كميته اجرايي

91

هانیه گلچهرگان

عضو كميته اجرايي

92

خانم وحدتی

عضو كميته اجرايي

93

شکوفه حسنی

عضو كميته اجرايي

94

سید کامران کامروا

عضو كميته اجرايي

95

مجتبی سنگ‌چیان

عضو كميته اجرايي

96

محمدجواد رسائی

عضو كميته اجرايي

97

مرتضی غریبی

عضو كميته اجرايي

98

مهندس احمد مهدوی کلیمی

عضو كميته اجرايي

99

مهندس امیری

عضو كميته اجرايي

100

مهندس سلیمانی

عضو كميته اجرايي

101

مهندس سیف الله بخشی

عضو كميته اجرايي

102

مهندس مجید سرنیزاده

عضو كميته اجرايي

103

مهندس مجید کیا منش

عضو كميته اجرايي

104

مهندس محمود سراج

عضو كميته اجرايي

105

مهندس محمد فهیمی نیا

عضو كميته اجرايي

106

مهندس سید حسن طیار

عضو كميته اجرايي